Μια σκακιέρα ο πλανήτης

  Μια σκακιέρα ο πλανήτης και οι παίκτες αφανείςκι οι ηγέτες μας πιόνια που διαλέγουμε εμείςτα πιόνια παίρνουν θέση όπου […]