Η Φυγή

Στα πέρατα της γης να τρέξω θέλω στο ξέσπασμα φυγής λωτούς γυρεύω Πανάρχαια πατρίδα μ΄ έχεις εγκαταλείψει προσμένω καταιγίδα τον […]